gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Swyddi Gwag Gyrfa Cymru

Mae gan Gyrfa Cymru y swyddi gwag canlynol. Cliciwch y swydd i ddechrau'r broses ymgeisio.

mwy o fanylion 

Anogwyr Cyflogadwyedd

Salary: £19506 - 22109
Cytundeb: Parhaol
Oriau Gwaith: Swyddi Amser Llawn (37 awr yr wythnos) a Rhan Amser

Ydych chi'n edrych am swydd lle rydych yn ysbrydoli a chynorthwyo pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? A oes gennych sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol? Os felly, rydym yn edrych am gyfathrebwyr hyblyg ac effeithiol sydd yr un mor gartrefol yn darparu gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg, gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu digidol (ffôn, sgwrsio ar-lein a'r cyfryngau cymdeithasol) i ddarparu gwybodaeth a chyngor.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 Friday 21 September 2018.

mwy o fanylion 

Cydlynydd Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith

Salary: £31,215 - £34,856
Llawn amser (37 awr).

Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith i gynorthwyo ysgolion a cholegau i wella'r broses o gyflwyno rhaglenni Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith. Cyflawnir hyn drwy gynnig cymorth hyfforddi ac ymgynghori ar ystod o bynciau sy'n gysylltiedig ' darparu'r cwricwlwm Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith yn effeithiol ac i safon uchel, gan gynnwys cynorthwyo sefydliadau i gynnal archwiliad o raglenni a'u datblygu yn unol â dull gwella'r cwricwlwm, sef 'Marc' Gyrfa Cymru, a hyrwyddo'r defnydd a wneir o'n gwefan a gwasanaethau digidol. Bydd y rôl hefyd yn ymwneud â chynghori ysgolion ar gyflwyno'r Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith fel rhan o'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 Tuesday 25 September 2018.

careerswales.com / gyrfacymru.com

Ymwrthodiad

Pan fyddwch yn darparu manylion personol byddwn yn cadw'r wybodaeth ar ein cronfa ddata ac yn ei defnyddio i ymateb i'ch ymholiad neu eich sylwadau yn unol â'n polisi preifatrwydd.