gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Swyddi Gwag Gyrfa Cymru

Mae gan Gyrfa Cymru y swyddi gwag canlynol. Cliciwch y swydd i ddechrau'r broses ymgeisio.

mwy o fanylion 

Cydlynydd Dysgu a Datblygu

Salary: £31,215 - 34,856
Parhaol, 37 awr

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Dysgu a Datblygu i gydlynu gweithgareddau dysgu, datblygu ac asesu o fewn Gyrfa Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol, cefnogol a brwdfrydig. Bydd y gwaith yn cynnwys asesu Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant ar gyfer Diploma Lefel 6, dylunio a chyflwyno hyfforddiant i'r holl weithwyr, gan ddarparu gwasanaeth anogaeth, cynnal gweminarau a chreu cynnwys e-ddysgu. Bydd angen teithio rhywfaint o amgylch Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 Friday 20 July 2018.

mwy o fanylion 

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Salary: £18,029
Parhaol, 37 awr

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn t^icirc;m sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 Friday 20 July 2018.

mwy o fanylion 

Cynorthwy-ydd Gweinyddol x 2 - Mae'r gallu i gyfathrebu' Gymraeg yn hanfodol

Salary: £18,029
Parhaol, 37 awr

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 Friday 20 July 2018.

mwy o fanylion 

Uwch-Gydlynydd Marchnata

Salary: £31,215 - 34,856
Parhaol, 37 awr

Dyma gyfle cyffrous i weithio mewn amgylchedd bywiog a chreadigol, gan weithio gyda'n tîm marchnata mewnol sydd wedi ennill gwobrau. Rydyn ni'n chwilio am Uwch-Gydlynydd Marchnata i arwain strategaeth farchnata'r Porth Cyngor ar Swyddi. Gan weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, byddwch chi'n cydlynu ac yn arwain wrth roi ystod o weithgareddau marchnata wedi eu targedu ar waith er mwyn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am y rhaglen PCA sy'n cael ei darparu gan Gyrfa Cymru, gan gynnwys sut i'w defnyddio a chynnal proffil y cwmni gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allanol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 Friday 20 July 2018.

mwy o fanylion 

Cynghorydd Cyswllt Busnes/Cynghorydd Cyswllt Busnes Dan Hyfforddiant

Salary: £22,371 - 30,175
Llawn amser

Mae gennym gyfle am swydd llawn amser, yng Nghaerdydd neu ym Mro Morgannwg.

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr i helpu i ganfod sut y gallant weithio gyda'r byd addysg er mwyn codi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a'r cyfleoedd sydd ar gael?

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 Friday 27 July 2018.

mwy o fanylion 

Cydlynydd Gyrfaoedd a???r Byd Gwaith X 2

Salary: £31,215 - ??34,856
Llawn (37 awr)

Rydym yn awyddus i benodi dau Gydlynydd Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith i gynorthwyo ysgolion a cholegau i wella'r broses o gyflwyno rhaglenni Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith. Cyflawnir hyn drwy gynnig cymorth hyfforddi ac ymgynghori ar ystod o bynciau sy???n gysylltiedig â darparu'r cwricwlwm Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith yn effeithiol ac i safon uchel, gan gynnwys cynorthwyo sefydliadau i gynnal archwiliad o raglenni a'u datblygu yn unol â dull gwella'r cwricwlwm, sef 'Marc' Gyrfa Cymru, a hyrwyddo'r defnydd a wneir o'n gwefan a gwasanaethau digidol. Bydd y rôl hefyd yn ymwneud â chynghori ysgolion ar gyflwyno'r Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith fel rhan o'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 Friday 27 July 2018.

careerswales.com / gyrfacymru.com

Ymwrthodiad

Pan fyddwch yn darparu manylion personol byddwn yn cadw'r wybodaeth ar ein cronfa ddata ac yn ei defnyddio i ymateb i'ch ymholiad neu eich sylwadau yn unol â'n polisi preifatrwydd.