gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Swyddi Gwag Gyrfa Cymru

Mae gan Gyrfa Cymru y swyddi gwag canlynol. Cliciwch y swydd i ddechrau'r broses ymgeisio.

mwy o fanylion 

Prif Weithredwr

Cyflog: £93,645
Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Prif Weithredwr - Cyflog £93,645

Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol i ymuno â'r Uwch Dim Arwain yn ystod y cyfnod newydd a chyffrous hwn o gyflenwi ein gweledigaeth strategol arloesol a chylch gwaith Llywodraeth Cymru. Eich gweledigaeth fydd parhau i wella taith ein cwsmeriaid drwy'r broses o drawsnewid digidol. Byddwch yn arwain y broses o wella effeithlonrwydd gan gynnal a gwella gwasanaethau o'r radd flaenaf, a chyflawni'r canlyniadau a amlinellir yn ein gweledigaeth 'Newid Bywydau'.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 dydd Mawrth 11 Mehefin 2019.

mwy o fanylion 

Cyfarwyddwr Trawsnewid Busnes

Cyflog: £67,112
Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Cyfarwyddwr Trawsnewid Busnes - Cyflog £67,112

Rydym yn chwilio am arweinydd strategol profiadol i ymuno 'r Uwch Dim Arwain a fydd yn gallu llywio a chefnogi newid hanfodol i fusnes er mwyn ymateb i newidiadau sylfaenol yn nisgwyliadau ac ymddygiad cwsmeriaid a rhanddeiliaid. Byddwch yn gallu arwain tim a all ymateb i'r angen i fabwysiadu technolegau digidol newydd yn gyflym gan sicrhau bod gwasanaethau a chynigion priodol yn cael eu cynllunio a darparu atebion. Byddwch hefyd yn sicrhau bod y newid sefydliadol sydd ei angen i sicrhau bod strategaethau effeithiol ac effeithlon ar gyfer cyflwyno gwasanaethau i gwsmeriaid yn cael eu cyflawni ac na fyddant yn peryglu rhagoriaeth gwasanaeth presennol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 dydd Mawrth 11 Mehefin 2019.

careerswales.com / gyrfacymru.com

Ymwrthodiad

Pan fyddwch yn darparu manylion personol byddwn yn cadw'r wybodaeth ar ein cronfa ddata ac yn ei defnyddio i ymateb i'ch ymholiad neu eich sylwadau yn unol â'n polisi preifatrwydd.