gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Swyddi Gwag Gyrfa Cymru

Mae gan Gyrfa Cymru y swyddi gwag canlynol. Cliciwch y swydd i ddechrau'r broses ymgeisio.

mwy o fanylion 

Cynghorwyr Cyswllt Busnes / Cynghorwyr Cyswllt Busnes Dan Hyfforddiant

Cyflog: £22,371 - 30,175
tba

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr i helpu i ganfod sut y gallant weithio gyda'r byd addysg er mwyn codi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a'r cyfleoedd sydd ar gael?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu, yn sefydlu ac yn cynnal perthynas gadarnhaol gyda rhwydwaith o gyflogwyr a'u cyrff proffesiynol i gefnogi'r broses o gyflwyno gwasanaethau cyswllt â chyflogwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Llun 25 Chwefror 2019.

careerswales.com / gyrfacymru.com

Ymwrthodiad

Pan fyddwch yn darparu manylion personol byddwn yn cadw'r wybodaeth ar ein cronfa ddata ac yn ei defnyddio i ymateb i'ch ymholiad neu eich sylwadau yn unol â'n polisi preifatrwydd.