gyrfacymru.com | careerswales.com
English

Swyddi Gwag Gyrfa Cymru

Mae gan Gyrfa Cymru y swyddi gwag canlynol. Cliciwch y swydd i ddechrau'r broses ymgeisio.

mwy o fanylion 

Technegydd TGCh (De-ddwyrain Cymru)

Cyflog: £22,371 - 23,931
Parhaol, amser llawn (37 awr)

Rydym yn chwilio am Dechnegydd TGCh i ddatblygu systemau Technoleg Gwybodaeth a sicrhau eu bod yn rhedeg yn effeithlon ar gyfer cwmni a'i staff. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol, cefnogol a brwdfrydig. Bydd angen teithio rhywfaint o amgylch Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 dydd Llun 21 Ionawr 2019.

mwy o fanylion 

Mentor STEM (Conwy)

Cyflog: £22,371 - £23,931
I'w benderfynu

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr STEM er mwyn helpu i ganfod sut y gallant ymgysylltu â'r byd addysg a chodi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol y byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a'r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y maes STEM?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu, yn sefydlu ac yn cynnal cysylltiadau cadarnhaol â rhwydwaith o gyflogwyr a'u cyrff proffesiynol i gefnogi'r broses o gyflwyno gwasanaethau cysylltu â chyflogwyr i ysgolion ar draws Gogledd-orllewin Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio gyda llwyth achosion cyfranogwyr Blwyddyn 8-13 ym mhob ysgol i godi eu hymwybyddiaeth o'r cyfleoedd sy'n codi o fewn y maes STEM.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 09:00 dydd Llun 28 Ionawr 2019.

mwy o fanylion 

Rheolwr Marchnata (Caerdydd)

Cyflog: £40,580


Bydd y swydd wedi ei lleoli yn Ne Cymru.

Mae Gyrfa Cymru Careers Wales (sef is-gwmni ym mherchenogaeth lwyr Llywodraeth Cymru) yn chwilio am unigolyn profiadol i reoli rhaglen barhaus o gysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus a gweithgarwch cyfathrebu a luniwyd i wella proffil cyhoeddus Gyrfa Cymru yn sylweddol, a chodi ymwybyddiaeth o???r gwasanaethau niferus ac amrywiol y mae???n eu darparu i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 dydd Mawrth 29 Ionawr 2019.

careerswales.com / gyrfacymru.com

Ymwrthodiad

Pan fyddwch yn darparu manylion personol byddwn yn cadw'r wybodaeth ar ein cronfa ddata ac yn ei defnyddio i ymateb i'ch ymholiad neu eich sylwadau yn unol â'n polisi preifatrwydd.